Logo Valmesa - Sociedade de tasacions Certificado de calidade Certificado de Calidade
Información | Certificado de Calidade | Códigos de conduta | Presentación (PDF) | Vídeo (50 Mb)
Inmobles | Terreos/Proxectos | Rústicas e agropecuarias | Infra/Supraestruturas | Patrimonio | Activos | Empresas | Mercantís | Xudiciais
Solicitudes | Pagos | Sondeos | Validar Taxación
Lexislación | Informes do sector | Enlaces | Documentación desenvolvida por Valmesa
Solicitudes | Pagos
Web en español Web en valencià Web en català Gure webgunea euskaraz English version Notre Web en français Unsere Webseite in Deutsch Nosa web en Portugues

Información xeral

Recursos humanos e rede de técnicos de Valmesa

PERSOAL LABORAL

NÚMERO

DELEGACIÓNS
Administración 17
Comerciais 13
Supervisión-Técnicos 33
SERVIZOS CENTRAIS
Administración 2
Soporte Técnico Informatico 2
Calidade e Atención ó Cliente 1
Contabilidade 5
Executive International Markets 1
Innovación Tecnolóxica 1
Marketing 1
Presidencia 1
Programación 3
RRHH y Formación 1
Supervisión Técnica Superior 7
Tesouraría 1
DIRECCIÓN 5
TOTAL 94

REDE de TÉCNICOS

NÚMERO

Arquitectos 67
Arquitectos Técnicos 188
Enxeñeiro T. Agrícola 21
Enxeñeiro T. Industrial 5
Enxeñeiro Agrónomo 11
Enxeñeiro Industrial 3
Enxeñeiro T. Naval 3
Enxeñeiro T. Obras Públicas 1
Enx. Camiños 1
Xeólogo 1
Economista 1
TOTAL 302

OUTROS PROFESIONAIS

NÚMERO

Licenciado Dereito 3
Relacións Laborais 1
Ciencias do Traballo 1
Ciencias Económicas e Empresariais 2
Doctorado en Empresariais 3
Administración Pública e Xestión de Diploma 1
Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas 2
Enxeñeiros de Computación 2
Técnico de Telecomunicacións 1
Técnico de sistemas informáticos 1
Outros 41

Recursos humanos e rede de técnicos

VALORACIONES MEDITERRÁNEO, S.A. conta cun cadro de persoal composto por 100 empregados vinculados mediante contrato laboral e alta no Rexime Xeral da Seguridade Social. Deles, un total de 58 son Técnicos titulados, que desempeñan labores de Supervisión Técnica nas distintas Delegacións e Centros de Supervisión e Control.

Por outra banda, para a realización cotiá dos Informes de Tasación, a nosa rede de técnicos conta cun total aproximado de 300 titulados competentes, distribuídos por toda a xeografía nacional, e habilitados legalmente para a elaboración dos distintos tipos de Informes, vinculados coa nosa Sociedade por medio de contratos mercantís e de acordo co detalle da táboa adxunta

Valmesa logo Política de privacidade | Contáctenos | Telèfono 902 420 200 | © 2005 Valmesa. Reservados tódolos dereitos.

Homologada polo Banco de España, inscrita como Sociedade de Tasacións co
nº 4.350 con data 31/10/1988.