Logo Valmesa - Societat de Taxacions
Certificat AENOR en totes les delegacions Qualitat en valoració
Informació | Certificat de Qualitat | Codis de conducta | Presentacions (PDF) | Vídeo (50 Mb)
Immobles | Terrenys/Projectes | Rústiques i agropecuàries | Infra/Supraestructures | Patrimoni | Actius | Empreses | Mercantils | Judicials
Sol•licituds | Pagaments | Sondeigs | Validar Taxació
Legislació | Informes del sector | Enllaços | Documentació desenvolupada per Valmesa
Sol•licituds | Pagaments
Web en español Web en valencià Web en català Gure webgunea euskaraz A nosa web en galego English version Notre Web en français Unsere Webseite in Deutsch Nosa web en Portugues

Informació general

Equipo humano de Valmesa

PERSONAL LABORAL

NOMBRE

DELEGACIONS
Administració 17
Comercials 13
Supervisió-Tècnics 33
SERVEIS CENTRALS
Administració 2
Suport tècnic informàtic 2
Qualitat i Atenció al Client 1
Comptabilitat 5
Executive International Markets 1
Innovació Tècnica 1
Màrqueting 1
Presidència 1
Programació 3
RH i Formació 1
Supervisió Tecnica Superior 7
Tresoreria 1
EQUIP DIRECTIU 5
TOTAL 94

XARXA de TÈCNICS

NOMBRE

Arquitectes 67
Arquitectos Tècnics 188
Enginyer T. Agrícola 21
Enginyer T. Industrial 5
Enginyer Agrònom 11
Enginyer Industrial 3
Enginyer T. Naval 3
Enginyer T. Obres Públiques 1
Eng. Camins 1
Geòleg 1
Economista 1
TOTAL 302

ALTRES PROFESSIONALS

NOMBRE

Llicenciat en Dret 3
Relacions Laborals 1
Ciències del Treball 1
Ciències Econòmiques i Empresarials 2
D. en Empresarials 3
D. Gestió i Administració Pública 1
Enginyers Informàtics 2
Tècnic Telecomunicacio 1
Tècnic en Informatica de Sistemes 1
Altres Professionals 41

Recursos humans i xarxa de tècnics

VALORACIONES MEDITERRÁNEO, S.A. disposa d'una plantilla formada per 100 empleats vinculats mitjançant contracte laboral i alta al Règim General de la Seguretat Social. D'aquests, mes de la cuarta part són tècnics titulats que exerceixen tasques de Taxació i Supervisió Técnica en diverses Delegacions i Centres de Supervisió i Control.

D’altra banda, per confeccionar els Informes de Taxació, la nostra xarxa de tècnics disposa de 300 titulats competents, distribuïts per tota la geografia nacional i capacitats legalment per elaborar els diversos informes. Aquests professionals estan vinculats a la nostra Societat per mitjà de contractes mercantils i en consonància amb el que figura a la taula adjunta.

Valmesa logo vertical Política de privacitat | Poseu-vos en contacte amb nosaltres | Telèfon 902 420 200 | © 2005 Valmesa. Queden reservats tots els drets.

Homologada pel Banc d’Espanya, inscrita com a Societat de Taxacions amb núm. 4.350 i data de 31/10/1988