GABON HAUETAN VALMESARI LAGUNDU PLATER BAT MAHAI GAINEAN JARTZEN -%20 , Hitza: ZERBITZIA Ikusi lege-baldintzak

Project Monitoring

Higiezinen sustapen-prozesu osoan zehar gardentasuna, argitasuna eta zorroztasuna.

Osatu informazio labur hau eta zurekin harremanetan jarriko gara. Minutu bat baino gutxiago beharko duzu!

Project Monitoring

 

PROJECT MONITORING

Higiezinen sustapen baten bilakaera kontrolatzeko aukera ematen du zerbitzu honek, planifikatu bezala garatzen den ikusteko. Arrisku-egoerak aurreikustea eta aurrez hautematea da helburua, dagozkion neurri zuzentzaileak hartzeko. Eta, horrez gain, kreditu-ziurtagiriak eta xedapenak egiaztatzea, dirua hartzaile zuzenari heltzen zaiola eta beste helburu baterako ez dela erabiltzen ziurtatzeko. Horretarako, zorrotz kontrolatzen ditugu proiektuaren fase guztiak: bideragarritasuna, azterketa eta proiektua, lanen exekuzioa, sustapena legeztatzea eta baimen guztiak lortzea.

 

Project Monitoring zerbitzuaren helburua da proiektu baten jarraipena eta kontrola egitea, arrisku-egoerak aurreikusi eta aldez aurretik detektatzeko eta arriskuak gutxitzeko ekintza egokiak egin ahal izateko, eta, horrez gain, bankuak dirua planifikatutako helburura bideratzen dela egiaztatzeko behar dituen ziurtagiriak eta kreditu-xedapenak monitorizatu eta egiaztatzea.

Project Monitoring

 

Proiektuen jarraipenerako eta kontrolerako zer plan eskaintzen dugu Valmesak?

Gure Project Monitoring proiektua kontrolatzeko hiru fase edo etapak osatzen dute:

Hasierako kontrol-etapa:Proiektuari buruz bildutako informazioarekin, lehen kontrol bat egin genuen obra hasi aurretik, eta aurretiazko auditoria horrek proiektuaren bideragarritasuna aztertzen du ikuspuntu tekniko eta finantzariotik, bankuak eskatzen duen bezala.

 • Lizentzien jarraipena eta kontrola
 • Plan Masterra kontrolatzea
 • Salmenten monitorizazioa
 • Proiektuaren kontrola
 • Orubearen erosketaren jarraipena

Eraikuntza-fasea:Monitorizazio-txosten bat egingo da, eta bertan, amaitutako obraren jarraipena bildu eta aztertuko da.

 • Obrara aldian-aldian bisitak egitea
 • Obra-ziurtagirien jarraipena eta kontrola
 • Ordainketak eta diru-sarrerak bankuaren arabera egiaztatzea
 • Kontratuen jarraipena eta kontrola
 • Proiektu-aldaketen auditoretza
 • OCTko txostenak monitorizatzea

Amaierako kontrol-etapa: Monitorizazio-txosten bat egingo da, eta bertan, amaitutako obraren jarraipena bildu eta aztertuko da.

 • Proiektuaren kalitateekin bat datorrela egiaztatzea eta kontrolatzea.
 • Gauzatutako proiektuaren kostuak, diru-sarrerak eta azken gastuak baliozkotzea
 • Tasen likidazioa eta abar monitorizatzea.
 • Horniduren eta hartuneen altaren jarraipena.
 • Don eta DH egitearen kontrola

Proiektu edo Project Monitoring baten kontrola egin behar duzu?

Gure taldeak zure higiezin-proiektuaren obrako jarduerak kontrolatzen lagunduko dizu. Gure helburua da benetan behar duzun jarraipen- eta kontrol-prozesua eskaintzea. Zure esanetara egongo gara gure zerbitzua eskaintzeko.

 

Zure bankuak eskatzen dizu Project Monitoring?

Proiektuak kontrolatzeko gure zerbitzua banku eta finantza-erakunde ugarik eskatzen dute; proiektuaren kontrol-etapa desberdinetan, higiezinen sustapenaren jarraipenari eta monitorizazioari buruzko informazioa ematen dugu.