EN VALMESA CELEBRAMOS O #35CONTIGO. DESCUENTO –35% , Palabra: 35 CONTIGO Ver condicións legais

Taxación de Vivenda

Cobre o formulario e nun máximo de 24*h chamarémosche para que coñezas o valor da túa vivenda.

Completa esta breve información e poñerémonos en contacto contigo. Levarache menos de 1 minuto!

Servicio de Tasación y Valoración de Viviendas

LÍDERES NO SERVIZO DE TAXACIÓN DE VIVENDA E INMOBLES

Como saber o valor de taxación dunha vivenda

Facemos unha taxación online fiable porque sabemos o importante que é para ti coñecer de maneira rápida e precisa o valor real dun inmoble. O noso equipo de taxadores oficiais acompañarache durante todo o proceso de taxación e resolverá as túas dúbidas antes, durante e despois do proceso.

 

Taxadora homologada polo Banco de España. Os nosos Certificados son válidos para todas as Entidades Financeiras e Organismos Públicos.

Servizo de Taxación e Valoración online de Vivendas

TAXACIÓN DE VIVENDA ONLINE

Necesitas coñecer a Taxación da túa Vivenda para solicitar unha Hipoteca?

Confía no noso equipo para saber o valor real dun inmoble no mercado. Para nós, o máis importante é a túa satisfacción e por iso valoramos as cousas que máis che importan: as nosas portas sempre están abertas para ti.

Servizo de Taxación e Valoración de Vivendas

CALCULAR TAXACIÓN DE VIVENDA ONLINE

Queres realizar a petición da túa taxación en 1 minuto?

Si desexas deixar solicitada e paga a túa petición de taxación oficial online, temos á túa disposición un formulario automatizado que che permitirá indicar os datos do inmoble, sinalar as particularidades da túa petición, coñecer o orzamento do servizo

 

Resolvemos todas as túas dúbidas sobre taxación de pisos e inmobles online

Podo considerala unha taxación oficial de vivenda?
Por suposto que si! Nosas taxacións son oficiais, porque Valmesa é unha sociedade de taxación homologada polo Banco de España.

E que é unha taxación oficial? Pois é un informe emitido por unha sociedade de taxación homologada certificando o valor de mercado dun inmoble que podes utilizar con plena validez para moitas finalidades.

A taxación dunha vivenda con finalidade hipotecaria é obrigatoria cando pides un préstamo ao banco para comprala, tal e como se establece na Lei 5/2019, do 15 de marzo, reguladora dos contratos de crédito inmobiliario. O valor que se recolle na taxación é utilizado polo banco á hora de avaliar o importe do préstamo hipotecario, e isto é algo moi importante cando vas pedir ese préstamo para a túa nova casa.

Sabes tamén cando é moi útil dispor dunha taxación oficial? Nos procesos de compra-venda para que o comprador e o vendedor teñan a mellor información á hora de tomar as súas decisións. E sucede igual en reparticións de herdanzas, patrimonios, separacións matrimoniais, operacións de empresas, e moitos outros casos nos que necesitamos estar moi ben informados para tomar as mellores decisións.

Para facer unha taxación, un taxador homologado, que é un arquitecto ou aparellador debidamente titulado, visitará o inmoble e realizará unha inspección técnica, fará un plano da vivenda, sacará as fotografías oportunas e comprobará o estado e calidade da mesma. Logo, revisará a documentación rexistral e catastral para ver si coinciden os metros cadrados coas súas medicións, e fará as comprobacións urbanísticas necesarias. Todo isto procésase coas nosas bases de datos e análises de mercado, e acaba completando no informe de taxación.
Que fai falta para encargar a taxación dunha vivenda?
Nada máis sinxelo: contactar con *Valmesa, xa sexa a través desta web, ou polo noso servizo telefónico de atención ao cliente, e nós encargámonos de case todo. O único que nos terás que facilitar é unha documentación básica e necesaria: unha nota simple rexistral da vivenda, ou a escritura desta, e as súas datos catastrais. Con todo isto, e tras a elaboración do mellor orzamento posible , e a súa aceptación, un taxador homologado concertará coa persoa de contacto a visita ao inmoble para realizar a inspección técnica e comprobación de datos.

Para saber o valor de taxación dunha vivenda utilízanse diferentes parámetros: antigüidade, tipoloxía da vivenda, metros cadrados, distribución, calidade dos materiais de construción, estado de conservación e a localización e servizos na zona, son o que máis inflúe no valor final da vivenda xunto cos prezos das ofertas de venda que existen na zona.
Canto tempo tardarei en ter a taxación?
Menos de 7 días. Leste adoita ser o tempo medio para completar o proceso de elaboración dunha taxación de vivenda, e que vai desde a recepción de toda a documentación necesaria, á visita do taxador, elaboración do informe, e o seu revisión de calidade por un supervisor que certificará a mesma. O último xa é asinala electronicamente e enviala ao cliente ou ao banco solicitante por correo electrónico.

O pago da taxación habitualmente corre a cargo do seu solicitante (da propia taxación, ou do préstamo), salvo nos casos de algúns bancos que se fan cargo do importe da taxación en determinadas ocasións.

A validez formal destas taxacións é de 6 meses desde que se emiten.

E canto a onde se poden utilizar validamente as taxacións oficiais, ao ser realizadas por unha sociedade de taxación homologada polo Banco de España, e dada a súa obrigatoriedade para as operacións hipotecarias recollida na lei, calquera persoa ten dereito a presentala en calquera banco ou entidade financeira para solicitar un préstamo hipotecario. Nos casos en que a taxación a solicite o propio banco, será este quen elixa a taxadora.

Para maior seguridade, Valmesa conta entre a súa carteira de clientes cos principais bancos e entidades financeiras de España. Si tes algunha dúbida acerca de si traballamos co teu banco, contacta connosco.