Logo Valmesa - Sociedade de tasacions Certificado de calidade Certificado de Calidade
Información | Certificado de Calidade | Códigos de conduta | Presentación (PDF) | Vídeo (50 Mb)
Inmobles | Terreos/Proxectos | Rústicas e agropecuarias | Infra/Supraestruturas | Patrimonio | Activos | Empresas | Mercantís | Xudiciais
Solicitudes | Pagos | Sondeos | Validar Taxación
Lexislación | Informes do sector | Enlaces | Documentación desenvolvida por Valmesa
Solicitudes | Pagos
Web en español Web en valencià Web en català Gure webgunea euskaraz English version Notre Web en français Unsere Webseite in Deutsch Nosa web en Portugues

Información xeral

Código de conduta en valoración

Código de conduta en valoración

Valmesa está orientada a ofrecer un traballo serio, honesto, profesional, claro e transparente para os nosos clientes os cales ocupan o primeiro lugar na nosa xerarquía organizativa.

Para logralo, efectuamos controis de calidade a tódolos niveis:

Aplicamos un riguroso proceso de selección para a contratación do noso persoal laboral así coma na selección da nosa rede de técnicos, a cal conta na actualidade con 700 titulados competentes, habilitados legalmente para a elaboración dos distintos tipos de informes.

Os informes elabóranse sobre un soporte informático de desenvolvemento propio, que se actualiza constantemente o cal serve de primeiro filtro ante a introdución de datos incompletos, incoherentes ou contraditorios.

Codi de coCódigo de conduta en valoraciónEn función do tipo de informe, éste deberá ser comprobado e validado previamente por unha das nosas delegacións. Para determinados informes especiais, polo seu importe, tipoloxía do ben, etc. realízase unha segunda supervisión por parte do Departamento de Supervisión Xeral.

Tódalas nosas tasacións son supervisadas de xeito persoal nas nosas delegacións, entendendo como tal, o feito de que todas e cada unha das máis de 90.000 tasacións que realizamos anualmente pasan polo control directo dalgún dos nosos supervisores xa que, segundo o noso parecer, non existe sistema informático ningún que sexa capaz de apreciar individualmente se cada tasación foi realizada correctamente.

 

Valmesa logo Política de privacidade | Contáctenos | Telèfono 902 420 200 | © 2005 Valmesa. Reservados tódolos dereitos.

Homologada polo Banco de España, inscrita como Sociedade de Tasacións co
nº 4.350 con data 31/10/1988.