Logo Valmesa - Sociedade de tasacions Certificado de calidade Certificado de Calidade
Información | Certificado de Calidade | Códigos de conduta | Presentación (PDF) | Vídeo (50 Mb)
Inmobles | Terreos/Proxectos | Rústicas e agropecuarias | Infra/Supraestruturas | Patrimonio | Activos | Empresas | Mercantís | Xudiciais
Solicitudes | Pagos | Sondeos | Validar Taxación
Lexislación | Informes do sector | Enlaces | Documentación desenvolvida por Valmesa
Solicitudes | Pagos
Web en español Web en valencià Web en català Gure webgunea euskaraz English version Notre Web en français Unsere Webseite in Deutsch Nosa web en Portugues

Información xeral

Valmesa accionariado

Situación mercantil. Accionariado.

Valoraciones Mediterráneo, S.A. constituíuse o día 12 de Febreiro de 1988, e figura inscrita no Rexistro Mercantil de Alacante no Tomo 962, Libro 420, Sección 3ª, Folio 88, Folla 9.528.

O seu Capital Social na actualidade é de 600.000 Euros, trala Xunta Xeral Extraordinaria de Accionistas para aproba-la redenominación en Euros do Capital social, celebrada en Benidorm o 16 de Febreiro de 2000.

A composición do accionariado é a seguinte:

Accionistas

Accións

Percentaxe

D. Fernando Reverte Lledó

16.218

81.09%

Dª Julia Penido Medina

1.068

5,34%

D. Evaristo Soler García

979

4,90%

Dª María Vicenta Sánchez Ferrer

712

3,56%

Dª Angelina Sánchez Ferrer

623

3,11%

D. Fernando Reverte Sánchez

200

1,00%

Dª Leire Reverte Sánchez

200

1,00%

 

20.000

100%

Valmesa logo Política de privacidade | Contáctenos | Telèfono 902 420 200 | © 2005 Valmesa. Reservados tódolos dereitos.

Homologada polo Banco de España, inscrita como Sociedade de Tasacións co
nº 4.350 con data 31/10/1988.