Logo Valmesa - Sociedade de tasacions Certificado de calidade Certificado de Calidade
Información | Certificado de Calidade | Códigos de conduta | Presentación (PDF) | Vídeo (50 Mb)
Inmobles | Terreos/Proxectos | Rústicas e agropecuarias | Infra/Supraestruturas | Patrimonio | Activos | Empresas | Mercantís | Xudiciais
Solicitudes | Pagos | Sondeos | Validar Taxación
Lexislación | Informes do sector | Enlaces | Documentación desenvolvida por Valmesa
Solicitudes | Pagos
Web en español Web en valencià Web en català Gure webgunea euskaraz English version Notre Web en français Unsere Webseite in Deutsch Nosa web en Portugues

Información xeral

Valmesa, Sociedade de tasacións

"20 anos facendo o noso traballo son garantía de que respondemos cunha alta profesionalidade"

A nosa Sociedade constitúese no ano 1988 grazas ó esforzo dun grupo de socios con demostrada experiencia no sector e traxectorias ligadas historicamente a outras sociedades de tasación.

Unha vez superada a primeira etapa de desenvolvemento da sociedade, se chega a un acordo cun grupo inversor de Alacante, o cal adquire as accións dun dos socios fundadores cambiando, como consecuencia diso, á denominación actual de VALORACIONES MEDITERRÁNEO, S.A.

Xa nos inicios de 1996, iniciámo-la incorporación do anagrama VALMESA coa intención de que as nosas delegacións se fosen familiarizando coa mesma, para posteriormente solicitar ó Rexistro Mercantil o cambio definitivo.

Obtidos os correspondentes certificados do Rexistro Mercantil Central, na súa Sección de Denominacións, con resultado positivo, iniciamos a través de empresa especializada, a obtención da correspondente MARCA sobre o nome de VALMESA, sendo publicada polo Boletín Oficial da Propiedade Industrial o 1-5-97, tanto nome coma emblema.

Descargar: Documento da Oficina Española de Patentes e Marcas

Para descargar este ficheiro necesita do programa Acrobat Reader. Se o desexa, pode descargalo dende aquí.

 

Valmesa logo Política de privacidade | Contáctenos | Telèfono 902 420 200 | © 2005 Valmesa. Reservados tódolos dereitos.

Homologada polo Banco de España, inscrita como Sociedade de Tasacións co
nº 4.350 con data 31/10/1988.