Logo Valmesa - Societat de Taxacions
Certificat AENOR en totes les delegacions Qualitat en valoració
Informació | Certificat de Qualitat | Codis de conducta | Presentacions (PDF) | Vídeo (50 Mb)
Immobles | Terrenys/Projectes | Rústiques i agropecuàries | Infra/Supraestructures | Patrimoni | Actius | Empreses | Mercantils | Judicials
Sol•licituds | Pagaments | Sondeigs | Validar Taxació
Legislació | Informes del sector | Enllaços | Documentació desenvolupada per Valmesa
Sol•licituds | Pagaments
Web en español Web en valencià Web en català Gure webgunea euskaraz A nosa web en galego English version Notre Web en français Unsere Webseite in Deutsch Nosa web en Portugues

Informació general

Valoració d’empreses i negocis vinculats o no a valors immobles

Valoració d’empreses i negocis vinculats o no a valors immobles

El valor d’una empresa o negoci està determinat pels recursos que és capaç de desenvolupar i generar. És per això que cal analitzar tant els múltiples escenaris en què pot exercir la seva activitat, com les conseqüències i probabilitats que s’hi associen.

Només un treball professional i especialitzat garanteix la principal objectivitat en l’avaluació de cadascun d’aquests escenaris per oferir una valoració adequada. Disposar d’equips multidisciplinaris afavoreix la complementarietat de criteris per proporcionar un valor adequat.

Valmesa logo vertical Política de privacitat | Poseu-vos en contacte amb nosaltres | Telèfon 902 420 200 | © 2005 Valmesa. Queden reservats tots els drets.

Homologada pel Banc d’Espanya, inscrita com a Societat de Taxacions amb núm. 4.350 i data de 31/10/1988