Logo Valmesa - Societat de Taxacions
Certificat AENOR en totes les delegacions Qualitat en valoració
Informació | Certificat de Qualitat | Codis de conducta | Presentacions (PDF) | Vídeo (50 Mb)
Immobles | Terrenys/Projectes | Rústiques i agropecuàries | Infra/Supraestructures | Patrimoni | Actius | Empreses | Mercantils | Judicials
Sol•licituds | Pagaments | Sondeigs | Validar Taxació
Legislació | Informes del sector | Enllaços | Documentació desenvolupada per Valmesa
Sol•licituds | Pagaments
Web en español Web en valencià Web en català Gure webgunea euskaraz A nosa web en galego English version Notre Web en français Unsere Webseite in Deutsch Nosa web en Portugues

Informació general

Valoracions contradictòries en transmissions patrimonials

Valoracions contradictòries en transmissions patrimonials

En cas de divergències derivades de les comprovacions administratives en els diversos tributs calculats a partir del valor dels béns, pot ser necessari efectuar en determinats casos una valoració de part amb l’objectiu de contrarestar el valor aportat per l’Administració en qualsevol de les fases del procés.

El prestigi i la solvència que aporta Valmesa, com a Societat de Taxació homologada pel Banc d’Espanya i referent en el sector, atorga més fiabilitat i garanties d’èxit a les tesis definides per la part contractant dels nostres serveis..


.


Valmesa logo vertical Política de privacitat | Poseu-vos en contacte amb nosaltres | Telèfon 902 420 200 | © 2005 Valmesa. Queden reservats tots els drets.

Homologada pel Banc d’Espanya, inscrita com a Societat de Taxacions amb núm. 4.350 i data de 31/10/1988