Logo Valmesa - Sociedade de tasacions Certificado de calidade Certificado de Calidade
Información | Certificado de Calidade | Códigos de conduta | Presentación (PDF) | Vídeo (50 Mb)
Inmobles | Terreos/Proxectos | Rústicas e agropecuarias | Infra/Supraestruturas | Patrimonio | Activos | Empresas | Mercantís | Xudiciais
Solicitudes | Pagos | Sondeos | Validar Taxación
Lexislación | Informes do sector | Enlaces | Documentación desenvolvida por Valmesa
Solicitudes | Pagos
Web en español Web en valencià Web en català Gure webgunea euskaraz English version Notre Web en français Unsere Webseite in Deutsch Nosa web en Portugues

Servizos de valoración e tasación

Valoración de empresas e negocios vinculados ou non a valores inmobles

Valoración de empresas e negocios vinculados ou non a valores inmobles

O valor dunha empresa ou negocio ven marcado polos recursos que é capaz de producir e xerar. Para iso, é necesario analiza-los múltiples escenarios nos cais se pode desenvolver como as consecuencias e probabilidades de cada un deles.

Só un traballo profesional e especializado garante a maior obxectividade na evaluación de cada un destes escenarios ofrecendo unha valoración axeitada. Contar con equipos multidisciplinares favorece a complementariedade de criterios para dar un valor axeitado.

Valmesa logo Política de privacidade | Contáctenos | Telèfono 902 420 200 | © 2005 Valmesa. Reservados tódolos dereitos.

Homologada polo Banco de España, inscrita como Sociedade de Tasacións co
nº 4.350 con data 31/10/1988.