Logo Valmesa - Sociedade de tasacions Certificado de calidade Certificado de Calidade
Información | Certificado de Calidade | Códigos de conduta | Presentación (PDF) | Vídeo (50 Mb)
Inmobles | Terreos/Proxectos | Rústicas e agropecuarias | Infra/Supraestruturas | Patrimonio | Activos | Empresas | Mercantís | Xudiciais
Solicitudes | Pagos | Sondeos | Validar Taxación
Lexislación | Informes do sector | Enlaces | Documentación desenvolvida por Valmesa
Solicitudes | Pagos
Web en español Web en valencià Web en català Gure webgunea euskaraz English version Notre Web en français Unsere Webseite in Deutsch Nosa web en Portugues

Servizos de valoración e tasación

Valoracións contraditorias en transmisións patrimoniais

Valoracións contraditorias en transmisións patrimoniais

Ante diverxencias derivadas das comprobacións administrativas dentro dos diferentes tributos calculados a partir do valor dos bens, pode resultar necesario, en determinadas ocasións, unha valoración de parte co obxecto de contrarresta-lo valor achegado pola Administración en calquera das fases do proceso.

O prestixio e solvencia que achega Valmesa, como Sociedade de Tasación homologada polo Banco de España e referente dentro do sector, dá maior fiabilidade e garantía de éxito ás teses definidas pola parte contratante dos nosos servizos.


.


Valmesa logo Política de privacidade | Contáctenos | Telèfono 902 420 200 | © 2005 Valmesa. Reservados tódolos dereitos.

Homologada polo Banco de España, inscrita como Sociedade de Tasacións co
nº 4.350 con data 31/10/1988.