ET TRUQUEM GRATIS:

  Telèfon gratuït  900 420 200 (Horari: Dilluns-Dillous | 8:30-18:30 Divendres |8:0-18:30)

  ET TRUQUEM GRATIS:

   Project Monitoring

   Les obres de construcció i les promocions immobiliàries són qüestions d’una complexitat alta i requereixen un control, anàlisi, seguiment i estudi detallat per assolir els objectius sense desviacions econòmiques i de terminis d’execució.

   La monitorització ofereix un assessorament i informa sobre els riscos d’una promoció immobiliària a la fase de desenvolupament. Aquesta font d’informació es basa en una anàlisi independent i imparcial tant en els avenços en l’obra de la promoció, com abans d’iniciar la construcció.

   En què consisteix el Project Monitoring de Valmesa?

   És un seguiment que es realitza abans i durant el procés d’execució de nous projectes que impliquin obres de construcció i/o rehabilitació, fent un control més o menys exhaustiu en funció del tipus de projecte, i per tant, adaptant el servei a les condicions i escenaris de l’actiu analitzat.

   Els nostres tècnics fan una tasca de supervisió durant tot el procés reportant als seus informes aquelles desviacions en el finançament, en els terminis d’execució o en la pròpia execució de l’obra.

   Quin valor aporta al client?

   Control i supervisió documental de lobra
   Control de terminis
   Control de costos
   Control de pagaments

   Fases que componen un Project Monitoring

   El nostre Project Monitoring està compost per tres fases o etapes de control del projecte:

   01

   Informe inicial

   Està centrat en la fase de projecte abans d’iniciar l’obra, una auditoria prèvia que analitza la viabilitat del projecte des del punt de vista tècnic i financer.

   • Seguiment de les llicències
   • Control sobre el Màster Pla
   • Seguiment de les vendes
   • Auditoria del Projecte
   • Seguiment de l’adquisició del solar

   02

   Fase de construcció

   Informes periòdics centrats en la fase dexecució, en aquest sentit establim un nivell de control estàndard i un altre mínim.

   • Visites periòdiques a obra
   • Revisió de certificacions d’obra
   • Verificació de pagaments
   • Seguiment de contractes
   • Auditoria de les modificacions de Projecte
   • Seguiment informes OCT

   03

   Fase final

   Es farà un informe final on es recopilarà i analitzarà l’obra ja acabada.

   • Verificar que s‟ajusta a les qualitats del projecte.
   • Validació dels costos, els ingressos i les despeses finals de l’obra
   • Seguiment de la liquidació de taxes, etc.
   • Seguiment d’alta de subministraments i escomeses.
   • Verificació DON i DH
   DEMANA’NS INFORMACIÓ

   SOL·LICITA EL TEU PROJECT MONITORING

   Estarem encantats d’ajudar-te a la monitorització del teu projecte.

    Pots llegir les condicions legals aquí

    També pots trucar-nos al 900 420 200

    PREGUNTES FREQÜENTS

    On desenvolupem els Project Monitoring?

    Per a la realització dels Project Monitoring a Valmesa comptem amb una extensa xarxa de tècnics per al seguiment local de les obres de promoció, cosa que li permet treballar a tot el territori espanyol. A més, comptem amb un equip de redacció i supervisió central situat a Benidorm (Alacant) compost per arquitectes i arquitectes tècnics que coordinen tota la feina.

    Nivells de Control

    Hi ha dos tipus de nivells de control que es poden implementar per a cada projecte.

    1. Al control estàndard es farà una visita mensual i l’emissió d’un informe mensual.
    2. En el nivell de control mínim, només aconsellat per a promocions de menor entitat, s’ha de fer una visita cada dos mesos i l’emissió d’un informe després de cada visita.

    MAIL HABLEMOS