Project Monitoring

As obras de construción e as promocións inmobiliarias son cuestións dunha complexidade alta e requiren dun control, análise, seguimento e estudo detallado para lograr que se alcancen os obxectivos sen desviacións económicas e de prazos de execución.

A monitorización ofrece un asesoramento e informa sobre os riscos dunha promoción inmobiliaria na súa fase de desenvolvemento. Esta fonte de información baséase nunha análise independente e imparcial tanto nos avances na obra da promoción, como antes de iniciar a construción.

En que consiste o Project Monitoring de Valmesa?

É un seguimento que se realiza antes e durante o proceso de execución de novos proxectos que impliquen obras de construción e/o rehabilitación, realizando un control máis ou menos exhaustivo en función do tipo de proxecto, e por tanto, adaptando o servizo ás condicións e escenarios do activo analizado.

Os nosos técnicos realizan un labor de supervisión durante todo o proceso reportando nos seus informes aquelas desviacións no financiamento, nos prazos de execución ou na propia execución da obra.

Que valor achega ao cliente?

Control e supervisión documental de óbraa
Control de prazos
Control de custos
Control de pagos

Fases que compoñen un Project Monitoring

Noso Project Monitoring está composto por tres fases ou etapas de control do proxecto:

01

Informe inicial

Está centrado na fase de proxecto antes de iniciar a obra, auditoría previa que analiza a viabilidade do proxecto desde o punto de vista técnico e financeiro.

 • Seguimento de licéncialas
 • Control sobre o Master Plan
 • Seguimento das ventas
 • Auditoría do Proxecto
 • Seguimento da adquisición do soa

02

Fase de construcción

Informes periódicos centrados na  fase de execución, neste sentido establecemos un nivel de control estándar e outro mínimo.

 • Visitas periódicas a obra
 • Revisión de certificacións de obra
 • Verificación de pagos
 • Seguimento de contratos
 • Auditoría das modificaciones de Proxecto
 • Seguimento informes OUT

03

Fase final

Realizarase un informe final onde se recopilará e analizará a obra xa terminada.

 • Verificar que se axusta ás calidades do proxecto.
 • Validación dos costos, ingresos e gastos finais de óbraa
 • Seguimento da liquidación de taxas, etc.
 • Seguimento de alta de suministracións e acometidas.
 • Verificación DON e DH
PÍDENOS INFORMACIÓN

SOLICITA A TÚA PROJECT MONITORING

Estaremos encantados de axudarche na monitorización do teu proyecto.

Tamén podes chamarnos a 900 420 200

  Podes ler as condicións legais aquí

  PREGUNTAS FRECUENTES

  Onde desenvolvemos o Project Monitoring?

  Para levar a cabo o Seguimento do Proxecto en Valmesa contamos cunha ampla rede de técnicos para o seguimento local das obras de fomento, o que lle permite traballar en todo o territorio español. Ademais, contamos cun equipo central de redacción e supervisión situado en Benidorm (Alacante) formado por arquitectos e arquitectos técnicos que coordinan todos os traballos.

  Niveis de Control

  Existen dous tipos de niveis de control que se poden implementar para cada proxecto.

  1. No control normalizado realizarase unha visita mensual e a emisión dun informe mensual.
  2. No nivel mínimo de control, só recomendado para pequenas novidades, realizarase unha visita cada dous meses e despois de cada visita emitirase un informe.