INFORMACIÓ BÀSICA PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLEVALORACIONES MEDITERRÁNEO S.A. CIF A03319530
FINALITAT
 • Gestionar la teva relació amb nosaltres i prestar-te els nostres serveis i productes. 
 • Gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial.
 • Detecció, prevenció i lluita contra el frau.
 • Garantir l’aplicació de la legalitat vigent.
LEGITIMACIÓConsentiment de l’interessat i execució del contracte
DESTINATARISEncarregats i subencarregats de tratament de dades. Cesions a tercers per imperatiu legal.
DRETSAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com es detalla en la segona capa d’informació

 

VALORACIONS MEDITERRÁNEO S.A. ( d’ara endavant VALMESA) ha adaptat la seva Política de Privacitat al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades, i a la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Personals i garantia dels Drets Digitals, comprometent-se a assegurar que la teva informació personal es trobi protegida i no s’usi de manera indeguda.

VALMESA està molt compromesa amb el compliment normatiu, i especialment amb la protecció dels drets de caràcter personal, per això, i perquè tinguis una informació més transparent i clara sobre com processem les teves dades personals, en aquest document t’expliquem qui és el responsable del tractament de les teves dades personals, amb quina finalitat es tractarà la teva informació personal, la base legal sobre la qual treballem per al tractament, durant quant temps conservarem les teves dades personals, a qui podem comunicar la teva informació personal, com la recaptem, per què la recaptem, com la utilitzem, els drets que t’assisteixen i també s’expliquen els processos que hem disposat per a protegir la teva privacitat.

En facilitar-nos la teva informació personal i utilitzar els nostres llocs web, entenem que has llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen. En VALMESA assumim la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea, i tenim l’objectiu de tractar les teves dades de manera lícita, lleial i transparent.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Segons el RGPD, el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, és la persona física o jurídica que, només o juntament amb uns altres, determini els fins i mitjans del tractament.

En el nostre cas, VALMESA, amb CIF A03319530 i domicili en Carrer Urb. Barrina Nord 36 Edf.  Valmesa, Benidorm 03502 i inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant, Tom 962, Llibre 420, Sec. 3a, Foli 88, Fulla 9528. Homologada pel Banc d’Espanya, inscrita com a Societat de Taxació amb el núm. 4350 amb data 31.10.98

Com obtenim les teves dades personals?

En VALMESA tractem aquelles dades de caràcter personal que ens has facilitat directament, en emplenar algun dels diferents formularis situats en la nostra web, en concret, en els apartats “Contacte”, “Vull saber quant costa el meu habitatge”,
“Vull saber quant costa un terreny”, “Vull valorar una joia”, “ Vull valorar
una maquinària”; “Vull saber quant val el meu hotel”; “Vull saber quant val el meu
vaixell”; “Vull saber quant val el meu vehicle”; “Vull valorar una antiguitat o obra
d’art”; “Vull saber quant val la meva empresa”; “Necessito un certificat energètic”
i “Vull saber quant val una avioneta”.

Per a VALMESA, la protecció del menor és una prioritat, i per això, informem que aquesta pàgina web, les aplicacions i els productes que contenen i que ofereix VALMESA als seus usuaris no estan dirigits als menors d’edat.

Si ets menor d’edat, si us plau no intentis registrar-te com a usuari del nostre lloc web, aplicacions o productes. Si descobrim que per error hem obtingut informació personal d’un menor, eliminarem aquesta informació al més aviat possible.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

VALMESA recapta les teves dades de caràcter personal per a poder gestionar les teves sol·licituds i oferir-te els serveis i productes que millor s’adaptin als teus gustos i interessos.

En funció dels serveis, productes o sol·licituds de les quals vulguis gaudir de cada moment, es recapten unes dades personals o altres, en concret:

 • Dades identificatives, com per exemple, nom, cognoms, dades de contacte, número d’identificació fiscal, data i lloc de naixement, nacionalitat, edat.
 • Dades econòmics, com ara, comptes bancaris, número de targeta de crèdit, número de seguretat
 • Dades de geolocalització, navegació i connexió, si per exemple et connectes des del telèfon.

En concret VALMESA recapta les teves dades de caràcter personal amb les següents finalitats:

 • Atendre les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d’atenció o comunicació identificats en la pàgina Web i posar-se en contacte amb vostè per a solucionar-les.
 • Per a gestionar el compliment, desenvolupament i execució del contracte que hagis realitzat amb nosaltres.
 • Per a fins de màrqueting, entre els quals s’inclouen l’enviament de nostra newsletter, així com promocions, concursos i sortejos.
 • Per a realitzar estudis amb finalitats analítics i estadístics, per a poder conèixer millor la forma en què els usuaris interactuen amb la nostra pàgina i així poder oferir un millor servei.
 • Gestionar la facturació a l’efecte de comptabilitat.
 • Complir amb el marc legal vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

El tractament de les seves dades personals pot resultar necessari a vegades per a poder donar compliment a determinades obligacions legals així com per a la gestió de qualsevol relació comercial que VALMESA pugui tenir amb vostè.

Per tant, la base legal per a poder tractar les teves dades és el teu consentiment inequívoc, per la qual cosa hauràs d’acceptar la política de privacitat per a poder gaudir dels serveis i productes que la pàgina web ofereix.

Conservació de les dades personals

VALMESA conservarà LES TEVES dades personals només durant el temps que raonablement necessitem per a oferir-te el millor servei possible en relació amb la finalitat per a la qual van ser recaptats.

No obstant l’anterior VALMESA tindrà dret a conservar-los i mantenir-los, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per a complir amb les obligacions legals que corresponguin, així com per a la seva posada a disposició davant les Autoritats competents en les diferents matèries que siguin aplicable.

On emmagatzemem les teves dades?

Les dades que recopilem sobre tí s’emmagatzemen dins de l’Espai Econòmic Europeu («EEE»), encara que també es poden transferir i tractar en un país fora del EEE. Qualsevol transferència de les seves dades personals serà realitzada de conformitat amb les lleis aplicables. Per a transferències fora del EEE, VALMESA utilitzarà Clàusules Contractuals Tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea i l’Escut de Privacitat UE – EUA com a garantia d’aquelles transferències realitzades a països que no compten amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea.

A qui comunicarem les teves dades?

VALMESA no ven, lloga, cedeix ni intercanvia les seves dades personals amb terceres parts alienes a la nostra empresa. Volem guanyar-nos i mantenir la teva confiança, i creiem que això és absolutament bàsic per a tal fi.

Tanmateix, per a poder oferir-te els nostres serveis necessitem realitzar col·laboracions amb altres professionals, entre ells;

 • proveedors de serveis de hosting, 
 • Entitats financieres.
 • Entitats de detecció i prevenció del frau.
 • Proveïdors de marketing i publicitat.

En tot cas, la cessió de les teves dades es realitzarà complint amb els paràmetres de seguretat necessària i la legalitat vigent.

Fora dels casos descrits anteriorment, les dades personals que vostè hagi facilitat a VALMESA, no seran cedits a tercers, tret que estiguem obligats per una disposició normativa.

Comunicacions comercials

VALMESA en el marc de la seva activitat promocional, pot facilitar-li recursos per al registre o subscripció a butlletins de notícies o informació comercial relacionada amb la marca. L’accés a aquests recursos sempre estarà subjecte al seu consentiment exprés per a poder remetre-les.

Per al cas que l’hagi autoritzat, VALMESA li enviarà informació sobre productes o serveis d’acord amb els seus gustos, preferències i interessos. A més per al cas que l’hagi consentit expressament podrà rebre informació relacionada amb concursos o sortejos, així com esdeveniments o actes corporatius pròxims a la seva ubicació.

En qualsevol cas, podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment, bé a través de l’enllaç habilitat en cadascuna de les comunicacions, o comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment a través del següent email: atencion.cliente@valmesa.es

Confidencialitat i seguretat del tractament

Per a VALMESA les seves dades personals són de summa importància és per això que es compromet a tractar-los sempre amb la major confidencialitat i discreció, així com a implementar les mesures tècniques i organitzatives que consideri raonables i necessàries per a garantir la seguretat d’aquests.

Atesa la preocupació que VALMESA té per la seguretat de les seves dades personals, garanteix que ha emprat tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la possible pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

Xarxes socials

En l’actualitat les xarxes socials estan integrades en el dia a dia de molts usuaris d’internet, és per això que VALMESA ha creat diversos perfils de la marca en elles, en concret en, FACEBOOK, TWITTER i LINKEDIN.

Els usuaris tenen la possibilitat d’unir-se a aquests perfils que VALMESA té en les diferents xarxes socials. No obstant això, han de tenir en compte que excepte aquelles accions per a les quals sol·licitem les seves dades, per exemple per a accions de màrqueting o promocions i concursos, les seves dades pertanyen a la xarxa social, per tant VALMESA recomana als seus usuaris que llegeixin detingudament les polítiques de privacitat i condicions d’ús d’aquestes.

Quins són els teus drets respecte de les dades personals?

A conseqüència del tractament de les teves dades personals per part de VALMESA, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets. A continuació VALMESA li proporciona una explicació resumida de cada dret, per a facilitar-li el seu exercici:

 • Dret d’accés:

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en VALMESA estamos tratando datos personales que le conciernen, o no. También puedes contactar con VALMESA que le remitirá dichos datos por email.

 • Dret de rectificació:

Tens dret a sol·licitar que es rectifiquin les teves dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incomplets. Si estàs registrat en la nostra WEB, pot corregir-los vostè directament mitjançant la modificació del perfil.

 • Dret de supressió/dret a l’oblit:

Tens drets a obtenir sense dilació indeguda, la supressió de qualsevol dada personal teva tractat per VALMESA, quan entre un altre motius ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recaptats.

 • Dret de limitació:

Tens dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades de caràcter personal, en aquest cas els conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

 • Dret a la portabilitat:

Tens dret a rebre les dades personals en un format estàndard d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

 • Dret d’oposició:

Tens dret a oposar-se al tractament de les teves dades personals, en relació amb qualsevol finalitat amb la qual tractem els mateixos, i això d’acord amb la política de privacitat aplicable.

 • Dret a presentar una reclamació:

Tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Per a l’exercici de qualsevol dels drets exposats anteriorment, vostè podrà dirigir-se a VALMESA per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del seu DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la següent adreça: Carrer Urb. Barrina Nord 36 Edf. Valmesa, Benidorm 03502
 • Correu electrònic a l’adreça atencion.cliente@valmesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l’interessat, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.