ET TRUQUEM GRATIS:

  Telèfon gratuït  900 420 200 (Horari: Dilluns-Dillous | 8:30-18:30 Divendres |8:0-18:30)

  ET TRUQUEM GRATIS:

   Enfront del nou valor de referència cadastral

   DEMANA LA TEVA TAXACIÓ OFICIAL I NO PAGUIS EL NOU

   T'ajudem en el procés

   Des de l’1 de gener del 2022 ha entrat en vigor el nou valor de referència que determinarà els impostos que ha de pagar qui compri un habitatge de segona mà o qui hereti o rebi en donació una casa.

   A Valmesa volem ajudar-te

   explicant-te en què afecta la nova llei als contribuents i quins passos has de seguir per tributar correctament.

   És important conèixer el valor de referència de limmoble que vulguis adquirir; l’Administració assumeix que el valor de referència de Cadastre es correspon amb el valor de mercat, per la qual cosa -si no és així- a partir d’ara correspondrà al contribuent demostrar-ho.

   T'INTERESSA SABER

   Per quin valor cal declarar la compravenda?

   Tots els contribuents que hagin comprat, donat o heretat un habitatge entre l’11 de juliol i el 31 de desembre del 2021 han de tributar pel valor de mercat de l’immoble o el d’escriptura, si aquest és superior.

   Però tots els immobles adquirits des de l’1 de gener ja s’han de declarar amb el valor de referència del Cadastre, que a partir d’ara serà el de mercat, amb independència del valor pel qual s’escripturi per a la compra d’habitatges usats o herències i donacions.

   On consultar el valor de referència i com comparar-ho amb el valor de mercat?

   Accedir al valor de referència de l’immoble és molt senzill, ho pots fer des de casa i només cal un navegador i algun sistema d’identificació digital oficial (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve, etc.)

   Podeu consultar el valor de referència del Catastre des d’aquest enllaç: https://www1.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccvr.aspx

   QUÈ PASSA SI...
   Es tributa per sota del valor de referència del cadastre?

   Si un contribuent tributa per sota del valor de referència que té assignat limmoble estarà incomplint la llei i lAdministració iniciarà un procediment per regularitzar la situació i que aboni limpost pel valor de referència de Cadastre.

   Amb l’antiga llei, el fisc havia de reclamar la diferència si considerava que el valor d’escriptura no es corresponia amb el valor real de l’immoble.

   Ara, s’inverteix la càrrega de la prova i han de ser els contribuents els que demostrin que el valor de referència assignat difereix de la situació real del mercat.

   SI NO ESTIC CONFORME...

   Com puc recórrer el valor de referència?

   La nova llei contempla dues opcions per impugnar el valor de referència del Cadastre calculat:

   El contribuent pot tributar conforme el valor de referència de cadastre calculat i després sol·licitar les rectificacions de l’autoliquidació presentada, reclamant així la devolució de la diferència.

   Tributar pel valor d’escriptura (inferior al valor de referència del Cadastre) i recórrer posteriorment la liquidació que li notifiqui l’administració.

   Això no obstant, aquesta liquidació vindria acompanyada d’interessos de demora i el contribuent s’arrisca a ser sancionat.

   En tots dos casos és el contribuent qui ha de demostrar ara que el valor de referència calculat no correspon amb el valor del seu immoble.

   Si tens dubtes, contacta amb nosaltres.

   COM DEMOSTRE...
   Que el valor de referència del cadastre no correspon amb el de mercat

   Per acreditar que el nou valor de referència no es correspon amb el valor de mercat dun immoble, el contribuent pot utilitzar qualsevol mitjà de prova admissible en Dret.

   L’opció més recomanable és encarregar una taxació oficial de l’immoble, que comporta la visita d’un tècnic a l’habitatge i la realització d’un estudi detallat per establir el valor de mercat, mitjançant document de taxació oficial*; o si no, fer fotografies de l’immoble i aportar una acta notarial que justifiqui l’estat real de l’immoble, però aquest procediment pot ser més costós i menys complet que una taxació.

   Què passa si no reclamem?

   Si el contribuent accepta el valor de referència de cadastre i no en reclama, tributarà per aquest valor a l’impost de transmissions patrimonials oa l’impost de successions i donacions, segons el cas. És important saber que aquest valor de referència també afecta el càlcul dimpost sobre el patrimoni anual. Per tant, la diferència del valor calculat també repercutirà a la nostra butxaca any rere any.

   * A Valmesa, estem homologats pel Banc d’Espanya. Núm. de registre: 4350

   Valmesa está homologado por el banco de España
   Estem amb tu

   A Valmesa estarem encantats d’assessorar-te en la valoració del teu immoble i si reclamaràs, facilitar-te una taxació oficial del teu habitatge, que puguis aportar com a garant del valor de mercat del teu habitatge.

   Necessites més informació?
   Deixa’ns les teves dades i descarrega la Guia del Catastrazo

    Pots llegir les condicions legals aquí

    MAIL HABLEMOS