ET TRUQUEM GRATIS:

  Telèfon gratuït  900 420 200 (Horari: Dilluns-Dillous | 8:30-18:30 Divendres |8:0-18:30)

  ET TRUQUEM GRATIS:

   Assessorament en Inversió

   La tranquil·litat d’invertir segur

   A Valmesa Consultores us podem assessorar en tot tipus d’informes que us ajudaran a prendre les millors decisions en matèria d’inversions immobiliàries, perquè els vostres diners i estratègia d’inversió a futura no us hagin de preocupar.

   Estudis de mercat
   Due Diligence
   Informes de viabilitat
   Informes d’ Aptes. Turístics
   Consults urbanístiques

   Estudis de Mercat

   L´estudi de mercat ajuda els nostres clients a comprendre el mercat immobiliari d´una zona en concret. L’objectiu és aportar informació al client perquè tingui seguretat en la presa de decisions inicial en analitzar si una zona és adequada per invertir i quin és el producte que encaixa millor en el mercat existent.

   Aquesta investigació de mercat és essencial i és el pas abans d invertir. Es pot fer servir per aconseguir informació sobre els valors d’oferta, sobre preus de venda reals, conèixer la demanda i ritmes de venda o conèixer l’oferta i les característiques dels immobles de la competència.

   Contingut de l’informe

   Anàlisi de la
   OFERTA
   Anàlisi de la
   DEMANDA
   Definició del
   PRODUCTE ÒPTIM

   Due Diligence

   La Due Diligence Immobiliària és una auditoria independent on s’analitza un actiu en concret (sòls o edificacions) per identificar els possibles riscos que puguin perjudicar els interessos de l’adquirent o comprador. L’objectiu és donar confiança i transparència a l’operació i permet conèixer l’estat general d’un immoble.

   A l’auditoria s’analitzen múltiples aspectes com la situació juridicoadministrativa, el compliment normatiu, la valoració tècnica de l’estat de l’edifici i de les seves instal·lacions, etc. Addicionalment, si el client ho requereix, s’analitza el mercat immobiliari de la zona per comprovar si l’actiu s’hi ajusta.

   Anàlisi de l’ ACTIU

   S’analitza l’actiu des de dues perspectives:

   Análisi
   JURÍDIC-LEGAL

   Análisi del
   INMOBLE

   ESTUDIO DE MERCADO

   Anàlisi de l’OFERTA

   Anàlisi de la DEMANDA

   Definició del PRODUCTE ÒPTIM

   Informe de vialbilitat

   L’Informe de Viabilitat Immobiliària està enfocat a la inversió en promocions residencials, comercials o logístiques o hoteleres.

   Llegir més

   En el informe de viabilidad se realiza un análisis exhaustivo del activo (Due Diligence) y del mercado inmobiliario de una zona determinada (Estudio de Mercado) para posteriormente realizar un estudio económico/financiero del suelo o promoción y analizar la viabilidad de la inversión. Se trata de un informe muy completo en el que asesoramos a nuestros clientes previamente a la adquisición de suelos para su posterior desarrollo o directamente en el desarrollo de promociones sobre suelos en propiedad.

   ESTUDI DE MERCAT

   Anàlisi de l’OFERTA

   Anàlisi de la DEMANDA

   Definició del PRODUCTE ÒPTIM

   Anàlisi del
   ACTIU

   Anàlisi JURÍDIC-LEGAL

   Anàlisi de l’IMMOBLE

   Anàlisi
   ECONÒMIC

   Informe d’Aptes. Turístics

   L’informe d’aptes. Turístics es fan servir per analitzar immobles destinats al lloguer turístic. S’hi analitzen les dades del mercat turístic de la zona (percentatge d’ocupació, procedència dels turistes, etc.), s’analitzen els preus mitjans per setmana als quals es lloguen aquest tipus d’immobles ia partir d’aquestes dades es calcula la rendibilitat de limmoble justificant les despeses (despeses fixes de comunitat, IBI) així com despeses variables imputables per manteniment, neteja i conservació, despeses per màrqueting, publicitat i comercialització.

   Anàlisi dels
   DADES TURÍSTIQUES
   Anàlisi dels
   PREUS
   Anàlisi de la
   RENDIBILITAT

   Per qué es útil aquest informe?

   Garantir que no es troba en una situació irregular que pugui generar problemes greus en el futur.

   SOL·LICITA INFORMACIÓ

   SOL·LICITA EL TEU INFORME D’ INVERSIONS

   Estarem encantats d’ajudar-vos amb els vostres informes d’inversions immobiliàries.

    Pots llegir les condicions legals aquí

    També pots trucar-nos al 900 420 200

    MAIL HABLEMOS