ANO NOVO, NOVOS PROPÓSITOS, NOVO FOGAR. DESCUENTO –20% , Palabra: 2023 Ver condicións legais

Project Monitoring

Transparencia, claridade e rigorosidade durante todo o proceso dunha promoción inmobiliaria.

Completa esta breve información e poñerémonos en contacto contigo. Levarache menos de 1 minuto!

Project Monitoring

 

PROJECT MONITORING

Este servizo de monitoreo permite realizar un seguimento e control da evolución do proxecto de promoción inmobiliaria, xa sexa durante o proceso inicial (licenzas, proxecto básico e de execución, orzamento), así como durante a fase de construción para verificar e realizar o control de actividades de obra como a planificación e o seguimento ao longo da execución que realizan os diferentes axentes intervinientes (técnicos, construtora, oct) e que ademais, desenvólvese segundo o planificado.

 

A finalidade do servizo de Project *Monitoring é o seguimento e control dun proxecto para prever e detectar anticipadamente situacións de risco e que se poidan adoptar accións adecuadas a fin de minimizar riscos ademais de *monitorear e verificar as certificacións e disposicións de crédito que o banco require para constatar que o diñeiro se destina á finalidade planificada.

Project Monitoring

 

Que plan de seguimento e control de proxectos ofrecemos en Valmesa?

O noso Project Monitoring está composto por tres fases ou etapas de control do proxecto:

Etapa de control inicial: Coa información recompilada do proxecto, realizamos un primeiro control antes de iniciar a obra, auditoría previa que analiza a viabilidade do proxecto desde o punto de vista técnico e financeiro como require o banco.

 • Seguimento e control das licenzas
 • Control sobre o Máster Plan
 • Monitoreo das vendas
 • Control de proxecto
 • Seguimento da adquisición do solar

Fase de construción: Informes periódicos centrados no monitorio da fase de execución, neste sentido establecemos un nivel de control estándar e outro mínimo. :

 • Visitas periódicas a obra
 • Seguimento e control de certificacións de obra
 • Verificación de pagos e ingresos de acordo con o banco
 • Seguimento e control de contratos
 • Auditoría das modificacións de proxecto
 • Monitoreo de informes da OCT

Etapa de control Final: Realizarase un informe de monitorización onde se recompilará e analizará o seguimento da obra xa terminada.

 • Verificar e controlar que se axusta ás calidades do proxecto.
 • Validación dos custos, ingresos e gastos finais do proxecto executado
 • Monitoreo da liquidación de taxas, etc.
 • Seguimento de alta de subministracións e acometidas.
 • Control da realización da DON y DH

Necesitas realizar o control dun proxecto ou Project Monitoring?

Nuestro equipo te ayudará a realizar el control de actividades de la obra de tu proyecto inmobiliario. Nuestro objetivo es brindarte el proceso de seguimiento y control que realmente necesitas. Estaremos a tu disposición para ofrecerle nuestro servicio.

 

O teu banco solicítache o Project Monitoring?

O noso servizo de control de proxectos é demandado por numerosos bancos e entidades financeiras, durante as distintas etapas de control do proxecto facilitamos información sobre o seguimento e monitoreo da promoción inmobiliaria.