CHAMÁMOSTE GRATIS:

  Teléfono gratuíto 900 420 200 (Horario: Luns-Xoves | 8:30-18:30 Venres |8:0-18:30)

  CHAMÁMOSTE GRATIS:

   Consultoría en Edificación

   TE VALORAMOS

   Bienvenidos a Valmesa. Sociedad de tasaciones

   Somos una organización con un propósito claro, liderar el sector de las tasaciones, transformando la manera de relacionarnos con quienes de verdad importan, las personas. Ese compromiso es lo que nos une a todos los que formamos parte de la compañía y nos ha permitido llegar donde hoy estamos.

   En el pasado ejercicio nos convertimos en la tasadora oficial que más crecía del mercado (un 31,8% frente al 14% de media) Así que algo estaremos haciendo bien en Valmesa. Ponemos la experiencia de más de 30 años y el conocimiento de nuestro equipo a tu disposición para darte la calidad técnica que mereces y en el menor plazo de tiempo.

   Somos una Tasadora homologada por el Banco de España. Nuestros Certificados son válidos para todas las Entidades Financieras y Organismos Públicos. Nº registro 4350.

   te-llamamos
   TE LLAMAMOS GRATIS
   >> Estamos deseando hablar contigo

    Valmesa es una tasadora homologada por el banco de España
    30AÑOS DE EXPERIENCIA

    Avaliamos as edificaciones por ti

    En Valmesa Consultores ofrecemos os servizos de consultoría en edificación para axudarche coa xeración de todos os informes necesarios que require un inmoble.

    Informe de AVALIACIÓN de EDIFICIO (IEE o ITE)
    Informes de SITUACIÓN e ESTADO
    Informes de PATOLOGÍAS
    Informes de DIVISIÓN y SEGREGACIÓN
    Outros informes TÉCNICOS

    Informe de Avaliación de Edificio

    O Informe de Avaliación dun Edifico é un documento regrado onde se xustifica a situación na que se atopa un inmoble, analizando o seu estado de conservación, o cumprimento da normativa vixente sobre accesibilidade e o grao da súa eficiencia enerxética.

    Segondo o articolo 4 da Ley 8/2013, este informe é obligatorio en:

    Edificios de tipoloxía residencial de vivienda colectiva que teñan unha antigüidade superior aos 50 anos.

    Edificios de calquera antigüidade que desexen obter axudas para a súa reforma e/o adaptación ás novas esixencias técnicas.

    Informe de Situación e Estado

    O Informe de Situación e Estado esta orientado principalmente a edificacións en curso ou obras que se paralizaron.

    Este informe técnico consiste en comprobar a situación dos trámites administrativos (licenzas, subministracións, cargas, etc), comprobar o grao de avance da obra e avaliar o estado de conservación dunha edificación.

    Con toda esta información, os nosos técnicos poden definir as actuacións e tramitacións administrativas coas que estima o custo necesario para a legalización e posta en marcha da edificación.

    Situación dos PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS
    GRAO DE AVANCE DO TRABALLO
    ESTADO DE CONSERVACIÓN
    Definición de ACCIONS E PROCEDEMENTOS PENDENTES
    CUSTO DE REALIZACIÓN

    Informe de Estado e Patoloxías

    O Informe de Estado e Patoloxías é un informe técnico no que se avalúa o estado de conservación dunha edificación e infórmase das patoloxías detectadas. Desta forma, tense un coñecemento máis amplo e exhaustivo dun inmoble para definir as liñas de intervención e rehabilitación dunha edificación e que o cliente poida calcular o custo antes de investir ou rehabilitar para sopesar todas as súas opcións.

    Os elementos que se revisan son:

    Se tes algunha dúbida, podes chamarnos ao 900 420 200 ou contactar na nosa web:

    Outros Informes

    Informe de DIVISIÓN HORIZONTAL
    Le máis

    Trátase dun informe para certificar as superficies dun inmoble ou edificio e poder realizar os trámites necesarios de declaración de división horizontal para o rexistro notarial.

     

    Este informe inclúe:

     

    Medición exhaustiva do inmoble.

    Levantamento de planos.

    Desagregación de superficies de cada elemento, indicando tamén as correspondentes zonas comúns.

    Informe de SEGREGACIÓN OU UNIÓN
    Le máis

    É un informe regrado para catastro no que se realiza a segregación ou unión de parcelas ou solares que se incorpora ao trámite de rexistro. Este informe pode validarse dixitalmente e define os elementos resultantes da segregación para a súa matriculación ou o elemento resultante tras a unión.

     

    Algunhas divisións ou segregacións requiren dun estudo urbanístico previo para certificar esta división.

    Certificado de SUPERFICIES e ANTIGÜEDAD
    Le máis

    Certifícanse as superficies e antigüidade dun inmoble mediante unha medición exhaustiva e posterior levantamento de planos. Adoitan solicitalo notaríalas e/o rexistros para:

     

    • Declarar as vivendas tras modificar a división horizontal existente.
    • Regularizar superficies en rexistro e/o catastro.
    • Realizar unha división horizontal

    Certificado de CÉDULA DE HABITABILIDADE
    Le máis

    É un documento administrativo que acredita que unha vivenda reúne os requisitos técnicos e hixiénico-sanitarios mínimos.

     

    É necesario para:

     

    Dar de alta servizos de luz, gas e agua.

    Trasmitir unha vivenda (aínda que non é habitual).

    Licencias de APERTURA E ACTIVIDADE
    Le máis

    É a licenza municipal obrigatoria para que nun local, nave uo oficina poidase exercer actividade comercial, industrial ou de servizos.

     

    Consiste nun documento que acredita o cumprimento das condicións de habitabilidade e uso desa actividade.

    QUE ESTÁS ESPERANDO?
    Solicita agora información sobre os tipos de informes que che ofrecemos en Valmesa
    SOLICITANOS INFORMACIÓN

    SOLICITA OS SEUS INFORMES

    Se precisas solicitar algún destes informes, pídenos información sen compromiso.

     Puedes leer las condiciones legales aquí

     Tamén podes chamarnos a 900 420 200
     MAIL HABLEMOS