CHAMÁMOSTE GRATIS:

  Teléfono gratuíto 900 420 200 (Horario: Luns-Xoves | 8:30-18:30 Venres |8:0-18:30)

  CHAMÁMOSTE GRATIS:

   Asesoramiento en Investimento

   A tranquilidade de investir seguro

   En Valmesa Consultores podemos asesorarche en todo tipo de informes que che axudarán a tomar as mellores decisións en materia de investimentos inmobiliarios, para que o teu diñeiro e estratexia de investimento a futura non teña que preocuparche.

   Estudos de mercado
   Due Diligence
   Informes de viabilidade
   Informes de Apts. Turísticos
   Consultas urbanísticas

   Estudos de Mercado

   O estudo de mercado axuda aos nosos clientes para comprender o mercado inmobiliario dunha zona en concreto. O obxectivo é achegar información ao cliente para que teña seguridade na toma de decisións inicial ao analizar se unha zona é adecuada para investir e cal é o produto que mellor encaixa no mercado existente.

   Esta investigación de mercado é esencial e é o paso antes de investir. Pódese usar para conseguir información sobre os valores de oferta, sobre prezos de venda reais, coñecer a demanda e ritmos de venda ou coñecer a oferta e características dos inmobles da competencia.

   Contenido del informe

   Análise da
   OFERTA
   Análise da
   DEMANDA
   Definición de
   PRODUTO ÓPTIMO

   Due Diligence

   A Due Diligence Inmobiliaria é unha auditoría independente na que se analiza un activo en concreto (chans ou edificacións) para identificar os posibles riscos que poidan prexudicar os intereses do adquiriente ou comprador. O obxectivo é dotar de confianza e transparencia á operación e permite coñecer o estado xeral dun inmoble.

   Na auditoría analízanse múltiples aspectos como a situación xurídico-administrativa, cumprimento normativo, valoración técnica do estado do edificio e das súas instalacións, etc. Adicionalmente, se o cliente requíreo, analízase o mercado inmobiliario da zona para comprobar se o activo axústase ao mesmo.

   Análise de ACTIVOS

   O activo análizase desde dúas perspectivas:

   Análise
   XURÍDICO-LEGAL

   Análise da
   PROPIEDADE

   ESTUDO DE MERCADO

   Análise da OFERTA

   Análise da DEMANDA

   Definición do PRODUTO ÓPTIMO

   Informe de vialbilidad

   O Informe de Viabilidade Inmobiliaria está enfocado para o investimento en promocións residenciais, comerciais ou loxísticas ou hostaleiras.

   Le máis

   No informe de viabilidade realízase unha análise exhaustiva do activo (Due Diligence) e do mercado inmobiliario dunha zona determinada (Estudo de Mercado) para posteriormente realizar un estudo económico/financeiro do chan ou promoción e analizar a viabilidade do investimento. Trátase dun informe moi completo no que asesoramos aos nosos clientes previamente á adquisición de chans para o seu posterior desenvolvemento ou directamente no desenvolvemento de promocións sobre chans en propiedade.

   ESTUDO DE MERCADO

   Análise da OFERTA

   Análise da DEMANDA

   Definición do PRODUTO ÓPTIMO

   Análise da
   ACTIVO

   Análise XURÍDICO-LEGAL

   Análise da PROPIEDADE

   Análise
   ECONÓMICO

   Informe Aptos. Turísticos

   O Informe de Aptos. Turísticos utilízanse para analizar inmobles destinados ao alugueiro turístico. Neles analízanse os datos do mercado turístico da zona (porcentaxe de ocupación, procedencia dos turistas, etc.), analízanse os prezos medios por semana aos que se alugan este tipo de inmobles e a partir destes datos calcúlase a rendibilidade do inmoble xustificando os gastos (gastos fixos de comunidade, IBI) así como gastos variables imputables por mantemento, limpeza e conservación, gastos por márketing, publicidade e comercialización.

   Análise da
   DATOS TURÍSTICOS
   Análisie da
   PREZOS
   Análise da
   RENTABILIDADE

   Para que serve este informe?

   Asegúrese de non estar nunha situación irregular que poida causar problemas graves no futuro.

   SOLICITANOS INFORMACIÓN

   SOLICITA O SEU INFORME DE INVESTIMENTO

   Estaremos encantados de axudarte cos teus informes de invertimento inmobiliario.

    Puedes leer las condiciones legales aquí

    Tamén podes chamarnos a 900 420 200
    MAIL HABLEMOS