CHAMÁMOSTE GRATIS:

  Teléfono gratuíto 900 420 200 (Horario: Luns-Xoves | 8:30-18:30 Venres |8:0-18:30)

  CHAMÁMOSTE GRATIS:

   VALORACIÓN DE VIVENDA

   SOLICITA A TÚA TAXACIÓN OFICIAL

   Envíanos este formulario e nun máximo de 24 horas chamarémoste para que coñezas o valor da túa vivenda

    Podes ler as condicións legais aquí

    Por que necesitas pedir primeiro a valoración da túa vivenda?

    Cambia en CHIP á hora de comprar a túa casa e solicita primeiro o informe de valoración. 

    A túa valoración ten unha validez de 6 meses, tempo suficiente para completar a operación. 

    Coa valoración saberás o valor real da vivenda con independencia do valor de mercado que se pida. 

    Coñecendo o valor de valoración, poderás negociar co propietario o prezo a baixa. 

    Se cubres o importe de sobra co valor de valoración, poderás asinar tranquilamente as arras sen arriesgar ese importe. 

    Co teu informe de valoración poderás elixir a mellor hipoteca coas mellores condicións. 

    Pasos no proceso duhna taxación

    Indicamos como son os pasos á hora de solicitar un presuposto e o procedemento que supón toda a taxación:

    En menos de 24 horas, o teu asesor chamarache e enviarache un orzamento da vivenda para que o taxes ese mesmo día.

    Aceptado o orzamento, o técnico porase en contacto contigo nas seguintes 24 horas, para concretar a data de visita ao inmoble.

    O taxador chama querendo visitalo nas próximas 24/48 horas. Durante a visita, recollerá todos os datos necesarios para a valoración.

    En 2/3 días recibirá o informe de taxación, por correo electrónico e en pdf coas sinaturas dixitalizadas e selos requiridos polas entidades bancarias.

    ACOMPAÑAMOSTE EN TODO O PROCESO

    Estamos contigo en todo momento.

    Estamos contigo en todo momento para que o proceso sexa sinxelo, cómodo e rápido. Axudámosche e resolvemos calquera dúbida que teñas antes, durante e despois da valoración da vivenda por teléfono, WhatsApp ou correo electrónico. Porque sabemos o importante que foi para ti tomar a decisión de adquirir a túa vivenda, queremos que confíes en Valmesa e que facilites o proceso que che ofrecemos polo noso 35 aniversario:

    Ata un 35% de desconto por contratar a túa taxación en liña.
    te-llamamos
    CHAMÁMOSTE GRATIS

     Cómo coñecer o valor de taxación dunha vivenda

     Facemos unha valoración en liña fiable porque sabemos o importante que é para ti coñecer con rapidez e precisión o valor real dunha propiedade. O noso equipo de taxadores oficiais acompañarao durante todo o proceso de avaliación e responderá ás súas preguntas antes, durante e despois do proceso.

     Somos Tasadores homologados polo Banco de España. Os nosos certificados son válidos para todas as entidades financeiras e organizacións públicas.

     Número de rexistro 4350

     Valmesa está homologado por el banco de España

     Coñece o valor de túa vivenda

     Só tes que facilitarnos os datos do inmoble, indicar as súas particularidades e formalizar o pagamento.

     ESTAMOS HOMOLOGADOS POLO BANCO DE ESPAÑA

     Resolvemos todas as túas dúbidas sobre a valoración de pisos e inmobles

     Podo consideralo unha taxa oficial de vivenda?

     Claro que si! As nosas taxacións son oficiais, porque Valmesa é unha empresa de taxación homologada polo Banco de España.

     E que é unha valoración oficial? Pois ben, é un informe emitido por unha empresa de taxación aprobada que certifica o valor de mercado dun inmoble que pode utilizar con plena validez para moitos fins.

      

     A taxación dunha vivenda para efectos hipotecarios é obrigatoria cando se solicita un préstamo á entidade bancaria para a súa compra, segundo o establecido na Lei 5/2019, do 15 de marzo, reguladora dos contratos de crédito inmobiliario. O valor que se recolle na taxación utilízao o banco á hora de valorar o importe do préstamo hipotecario, e isto é algo moi importante á hora de solicitar ese préstamo para a túa nova vivenda.

      

     Sabes tamén cando é moi útil ter unha taxación oficial?Nos procesos de compravenda para que o comprador e o vendedor teñan a mellor información á hora de tomar as súas decisións. E o mesmo ocorre en repartos de herdanzas, herdanzas, separacións matrimoniais, operacións comerciais, e moitos outros casos nos que hai que estar moi ben informados para tomar as mellores decisións.

      

     Para realizar unha taxación, un taxador homologado, que sexa arquitecto ou aparellador debidamente cualificado, visitará o inmoble e realizará unha inspección técnica, realizará un plano da vivenda, realizará as fotografías oportunas e comprobará o seu estado e calidade. Despois revisará a documentación rexistral e catastral para comprobar se os metros cadrados coinciden coas súas medidas e fará as comprobacións urbanísticas necesarias. Todo isto trátase coas nosas bases de datos e análise de mercado e remata por completar o informe de valoración.

     Que se necesita para pedir unha taxa de vivenda?

     Nada máis sinxelo: póñase en contacto con Valmesa, xa sexa a través desta web ou a través da nosa atención telefónica ao cliente e nós encargarémonos de case todo. O único que terás que achegarnos é a documentación básica e necesaria: unha simple nota de rexistro da vivenda ou a escritura da mesma e os seus datos catastrais. Con todo isto, e tras elaborar o mellor orzamento posible e a súa aceptación, un taxador homologado concertará unha visita ao inmoble coa persoa de contacto para realizar a inspección técnica e verificación de datos.

      

     Para coñecer o valor de tasación dunha vivenda utilízanse diferentes parámetros: antigüidade, tipo de vivenda, metros cadrados, distribución, calidade dos materiais de construción, estado de conservación e localización e servizos na zona, son os que máis inflúen no valor final da vivenda. a vivenda xunto cos prezos das ofertas de venda que existan na zona.
     Canto tempo tardará en obter a valoración?

     Menos de 7 días. Este é normalmente o tempo medio para completar o proceso de elaboración da taxación da vivenda, e que vai desde a recepción de toda a documentación necesaria, ata a visita do taxador, a elaboración do informe e a súa revisión de calidade por parte dun supervisor que o certificará. . O último é asinalo electronicamente e envialo ao cliente ou ao banco solicitante por correo electrónico.

      

     O pagamento da taxación adoita correr a cargo do solicitante (da propia taxación ou do préstamo) salvo nos casos dalgúns bancos que se fagan cargo do importe da taxación en determinadas ocasións.

      

     A vixencia formal destas taxacións é de 6 meses desde a súa expedición.

      

     E en canto a onde se poidan utilizar validamente as taxacións oficiais, por ser realizadas por unha empresa de taxación homologada polo Banco de España, e dado o seu carácter obrigatorio para as operacións hipotecarias previstas na lei, calquera persoa ten dereito a presentalos en calquera banco ou entidade financeira para solicitar un préstamo hipotecario. Nos casos en que a taxación sexa solicitada pola propia entidade bancaria, será a entidade bancaria a que elixa o taxador.

     Cal é a nota sinxela e como podemos conseguila?

     A NOTA SIMPLE É UN DOCUMENTO IMPRESCINDIBLE na compra dunha VIVENDA. 

      

     A nota rexistral simple é o documento que recolle diferentes circunstancias da situación dun determinado inmoble. Informa da súa titularidade, así como das súas cargas e gravames. É un resumo conciso da información que aparece nunha determinada explotación.

      

     En concreto, reflicte a seguinte información:

     • O Rexistro da Propiedade que expida a nota informativa simple, así como o número de petición ou a causa alegada da súa solicitude.
     • Descrición da explotación. Aquí aparece información sobre os metros cadrados da vivenda, a referencia catastral, a súa división, os límites, etc.
     • Titularidade da explotación. Móstrase o nome de todos os propietarios e a porcentaxe que teñen sobre dito inmoble.
     • Cargas. Unha das partes máis importantes da nota sinxela. Inclúe hipotecas, embargos, poxas xudiciais, gravames, etc.

     Como solicitar a nota sinxela?

     Pódese solicitar acudindo persoalmente ao Rexistro da Propiedade, a través da web oficial de Rexistradores de España e dende Valmesa tamén podemos solicitalo cun custo independente do orzamento de 15,-€ (IVE incluído).

     Unha vez que reciba o informe de taxación: información relevante para o cliente

     Cuando usted reciba su informe de tasación, cualquier consulta o modificación será atendida gratuitamente. Si se precisa de una revisión, deberá ser estudiada para valorar si requiere de una nueva visita del técnico.

     MAIL HABLEMOS