CHAMÁMOSTE GRATIS:

  Teléfono gratuíto 900 420 200 (Horario: Luns-Xoves | 8:30-18:30 Venres |8:0-18:30)

  CHAMÁMOSTE GRATIS:

   Valoracións de activos intanxibles

   FACEMÓSLO FACIL

   É hora de coñecer os teus activos intanxibles

   Os activos intanxibles son unha parte importante do valor de mercado das empresas. Pola súa relevancia e características, a valoración destes intanxibles debe orientarse á identificación do seu valor engadido e ao incremento da eficiencia dos devanditos activos.

   Cando falamos de activos intanxibles nunha empresa, referímonos a todos os activos intanxibles que se poden avaliar, como son: propiedade intelectual, marcas, patentes, concesións administrativas, valoración do fondo de comercio (clientes, licenzas, know-how, reputación empresarial…)

   te-llamamos
   CHAMÁMOSTE GRATIS

    Como traballamos?

    En Valmesa levamos máis de 30 anos traballando para poñer en valor todo o que é máis importante para ti e sabemos o esforzo que realizas cada día no teu negocio. Por iso acompañarémoste durante todo o proceso de valoración, realizando reunións centradas en cada fase do proxecto, para dar resposta a todas as dúbidas que teñas, e para coñecer en todo momento o traballo que estamos a realizar, axilizando os procesos e sendo totalmente transparente cos os resultados.

    Somos una das empresas de taxación líderes no mercado.

    Valmesa está homologado por el banco de España
    Non marches con dúbidas ¿Por qué valorar una marca?

    Unha marca é máis que a representación gráfica dunha empresa, é unha fonte de creación de valor para a empresa. Como usuarios, todos temos referencias a marcas de prestixio e aos valores que nos transmiten.

    Unha boa marca é sinónimo de éxito e calidade e ten a capacidade non só de atraer clientes, senón tamén de retelos a través dos seus produtos e servizos.

    As marcas transmiten os valores da empresa, a súa forma de comunicarse cos seus clientes e a calidade dos seus produtos e servizos. Ademais, as marcas mellor valoradas poden ofrecer servizos e produtos a prezos máis elevados grazas aos valores que transmiten.

    Para que é útil valorar unha marca?

    • Para garantías hipotecarias
    • Por garantías fiscais de pagamentos aprazados
    • Para acceder a financiamento
    • Para a resolución de conflitos
    • Garantir o pagamento de dereitos de autor
    • Para fusións empresariais
    • Para licenzas de franquía

    A valoración de patentes ou carteira de patentes ten como obxectivo calcular o valor monetario da patente. É importante ter en conta que os produtos e procedementos poden ser patentados. Tendo isto claro, pódese dicir que as patentes clasifícanse en:

    • Patente de produto: é aquela que proporciona un dereito exclusivo sobre un produto físico.
    • Patente de procedemento: Refírese a mecanismos, procesos ou procedementos que se poden utilizar para crear un produto ou aplicar industrialmente. Isto implica que terceiros poden crear un produto similar, pero sen utilizar o procedemento patentado.

    O método máis utilizado na valoración de patentes baséase nos ingresos e mide os ingresos potenciais que se poden derivar dunha patente; calculando o valor actual da patente en función dunha estimación de ingresos futuros (menos intereses)

    Por que é útil valorar unha patente?

    • Para garantías hipotecarias
    • Por garantías fiscais de pagamentos aprazados
    • Para acceder a financiamento
    • Para a resolución de conflitos
    • Garantir o pagamento de dereitos de autor
    • Para fusións empresariais
    • Para licenzas de franquía

    A valoración dun fondo de vontade axudarache a tomar decisións ante unha boa oportunidade de investimento. O fondo de comercio é o conxunto de activos intanxibles (clientes, coñecementos, reputación, licenzas…) que constitúen o valor do negocio.

    Por que é útil valorar un fondo de vontade?

    Coñecer o valor do inmobilizado inmaterial permitirá completar o prezo de taxación de calquera empresa e é útil para a obtención do financiamento solicitado para a adquisición do negocio ou como apoio de valor nas negociacións de venda do negocio.

    En Valmesa traballamos para resolver todas as súas dúbidas sobre inmobilizado intanxible.

    Solicite agora máis información sobre a valoración dos seus bens:

    SOLICITANOS INFORMACIÓN

    VALORA OS SEUS ACTIVOS INTANXIBLES

    Estaremos encantados de axudarche e valorar o que dedicaches boa parte do teu tempo coa maior paixón e esforzo, para que poidas facer crecer a túa empresa.

     Podes ler as condicións legais aquí

     Tamén podes chamarnos a 900 420 200
     MAIL HABLEMOS