CHAMÁMOSTE GRATIS:

  Teléfono gratuíto 900 420 200 (Horario: Luns-Xoves | 8:30-18:30 Venres |8:0-18:30)

  CHAMÁMOSTE GRATIS:

   Ante o novo valor de referencia catastral

   SOLICITA TU TASACIÓN OFICIAL Y NO PAGUES EL NUEVO

   Axudámosche no proceso

   A partir do 1 de xaneiro de 2022 entra en vigor o novo valor de referencia que determinará os impostos que deberá pagar quen adquira unha vivenda de segunda man ou que herde ou reciba unha vivenda en doazón.

   En Valmesa queremos axudarche

   explicando como afecta a nova lei aos contribuíntes e que pasos hai que seguir para pagar correctamente os impostos.

   Es importante conocer el valor de referencia del inmueble que quieras adquirir; la Administración asume que el valor de referencia de Catastro se corresponde con el valor de mercado, por lo que —de no ser así— a partir de ahora corresponderá al contribuyente demostrarlo.

   ESTA INTERESADO EN SABER

   Por que valor debo declarar a compra?

   Todos os contribuíntes que mercasen, doaron ou herdaron unha vivenda entre o 11 de xullo e o 31 de decembro de 2021 deberán tributar sobre o valor de mercado do inmoble ou da escritura, se este é superior.

   Pero todos os inmobles adquiridos a partir do 1 de xaneiro xa deben ser declarados co valor de referencia do Catastro, que a partir de agora será o valor de mercado, independentemente do valor polo que se escriba para a compra de vivendas usadas ou herdanzas e doazóns.

   Onde comprobar o valor de referencia e como comparalo co valor de mercado?

   Acceder ao valor de referencia do inmoble é moi sinxelo, podes facelo dende a casa e só necesitas un navegador e un sistema oficial de identificación dixital (certificado dixital, DNI electrónico, Cl@ve, etc.)

   Podes consultar o valor de referencia do Catastro dende esta ligazón: https://www1.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccvr.aspx

   QUE PASA SE...
   Taxa por baixo do valor de referencia do catastro?

   Se un contribuínte paga tributos por debaixo do valor de referencia asignado ao inmoble, incumprirá a lei e a Administración iniciará un procedemento para regularizar a situación e pagar o imposto polo valor de referencia do Catastro.

   Segundo a antiga lei, era a Facenda quen debía reclamar a diferenza se consideraba que o valor da escritura non se correspondía co valor real do inmoble.

   Agora, a carga da proba invírtese e deben ser os contribuíntes os que demostren que o valor de referencia asignado difire da situación real do mercado.

   SE NON ESTOU DE ACORDO...

   Como podo acceder ao valor de referencia?

   A nova lei contempla dúas opcións para impugnar o valor de referencia do Catastro calculado:

   O contribuínte poderá tributar segundo o valor de referencia do Catastro calculado e, posteriormente, solicitar as rectificacións da autoliquidación presentada, reclamando así a devolución da diferenza.

   Pagar impostos polo valor da escritura (inferior ao valor de referencia do Catastro) e recorrer posteriormente a liquidación notificada pola administración.

   Non obstante, a dita liquidación levaría xuros de demora e o contribuínte corre o risco de ser sancionado.

   En ambos os casos, é o contribuínte quen debe demostrar agora que o valor de referencia calculado non se corresponde co valor da súa propiedade.

   Se tes algunha dúbida contacta connosco.

   COMO MOSTRO...
   Que o valor de referencia do catastro non se corresponde ao mercado

   Para acreditar que o novo valor de referencia non se corresponde co valor de mercado dun inmoble, o suxeito pasivo poderá utilizar calquera medio de proba admitido legalmente.

   A opción máis recomendable é a de encargar unha taxación oficial do inmoble, que supón a visita dun técnico á vivenda e a realización dun estudo de detalle para establecer o valor de mercado, mediante documento oficial de taxación*; ou no seu defecto, facer fotografías do inmoble e achegar acta notarial que xustifique o estado real do inmoble, pero este trámite pode resultar máis custoso e menos completo que unha taxación.

   Que pasa se non reclamamos?

   Se o contribuínte acepta o valor de referencia do Catastro e non reclama, tributará por ese valor no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais ou no Imposto sobre Sucesións e Doazóns, segundo o caso. É importante saber que este valor de referencia tamén incide no cálculo do imposto sobre o patrimonio anual. Polo tanto, a diferenza no valor calculado tamén afectará ao noso peto ano tras ano.

   * En Valmesa estamos homologados polo Banco de España. Número de rexistro: 4350

   Valmesa está homologado por el banco de España
   Estamos con ti

   En Valmesa estaremos encantados de asesorarte na valoración do teu inmoble e, se vas reclamar, facilitarche unha taxación oficial da túa vivenda, que podes achegar como garante do valor de mercado da túa vivenda.

   Necesitas máis información?
   Déixanos os teus datos e descarga a Guía do Catastrazo

    Podes ler as condicións legais aquí

    MAIL HABLEMOS