CHAMÁMOSTE GRATIS:

  Teléfono gratuíto 900 420 200 (Horario: Luns-Venres | 8:00-18:30)

  CHAMÁMOSTE GRATIS:

   Servizo ao cliente

   Valmesa caracterízase pola súa orientación ao cliente, sendo o noso obxectivo a máxima satisfacción recibida polos nosos servizos. Para iso, dispomos dun Departamento de Atención ao Cliente encargado de resolver calquera cuestión que poidan xurdir cos nosos informes.

   QUERES REALIZAR UNHA RECLAMACIÓN?
   SOLICITAR DUPLICADO DE FACTURA
   REGULAMENTO DE CONDUTA

   Ofrecer un servizo profesional aos seus clientes, a súa plena satisfacción e dotar da máis alta calidade á nosa actividade, é o constante propósito de Valmesa. 

    Para calquera dúbida, podes contactar connosco.

   Certificados de calidade e medio ambiente

   A revisión e mellora continua dos procesos que interveñen en todos os ámbitos de actuación para a prestación dos nosos servizos, levounos a dispor do certificado que concede a Asociación Española de Normalización e Certificación (*AENOR) cumprindo cos requirimentos da normativa UNE-EN-*ISO 9001:2015 ‘Sistemas de Xestión da Calidade’ en todos os nosos centros e certificación do ‘Sistema de Xestión Ambiental’ UNE-EN-*ISO 14001:2015 os nosos *SS.CC de Benidorm.

   Políticas de calidade e medio ambiente

   O liderado e compromiso da dirección de Valmesa evidénciase na implementación do Sistema de Xestión de Calidade e Ambiental, constatando a súa eficacia para cumprir cos requisitos esenciais, alcanzar os resultados e a mellora continua, co fin de incrementar a satisfacción de de os nosos clientes. As Políticas de Calidade e Ambiental establecen as principais intencións e principios de Valmesa.

   MAIL HABLEMOS