CHAMÁMOSTE GRATIS:

  Teléfono gratuíto 900 420 200 (Horario: Luns-Xoves | 8:30-18:30 Venres |8:0-18:30)

  CHAMÁMOSTE GRATIS:

   Sostebilidade e Eficiencia Enerxética

   SABEMOS O QUE IMPORTA

   O futuro será verde ou non o será

   Como Consultores en Sostibilidade e Eficiencia Enerxética, en Valmesa temos a clara finalidade de ser xestores do cambio nas empresas, potenciando o ADN sostible das organizacións.

   Aquelas empresas que aposten primeiro pola sustentabilidade poderán responder mellor ás necesidades dos seus usuarios, serán máis eficientes en termos de consumo enerxético e de emisións e liderarán os seus sectores xerando un impacto positivo e duradeiro para a sociedade e o medio ambiente nun presente. que será verde ou non.

   te-llamamos
   CHAMÁMOSTE GRATIS

    Axudámosche a conseguir os teus obxetivos

    Auditoría enerxética

    Admite unha revisión enerxética e facilita o seguimento, medición e análise, descrito na ISO 50001, ou utilizado de forma independente.

    Máis información

    Xestión da enerxía

    O noso sistema de xestión enerxética proporcionarache: aforro enerxético e económico, seguimento dos custos enerxéticos e control dos recursos enerxéticos.

    Máis información

    Mapa Enerxético

    O Mapa Enerxético de España é unha ferramenta, desenvolvida por Valmesa Data, que permite consultar a clasificación enerxética das vivendas das distintas Comunidades Autónomas de calquera concello ou sección censal. Sen dúbida unha ferramenta moi útil para coñecer todos os rexistros das distintas Comunidades Autónomas e comparar o sostible que son as vivendas en España.

    Máis información

    Pegada de Carbono

    Ofrece toda a información sobre as emisións de CO2 producidas, directa ou indirectamente, pola actividade empresarial. O estudo da Pegada de Carbono vai acompañado dun plan de redución, rexistro no Ministerio de Transición Ecolóxica e obtención de selos de calidade:

    Calculo – Reduzco – Compenso

    Máis información

    Queremos estar aí para mostrarche os pasos a seguir para que xestiones a túa empresa de forma eficiente e, sobre todo, de forma sostible.

    SOLICITANOS INFORMACIÓN

    SOLICITE A SÚA CONSULTORÍA

    Estaremos encantados de axudarche na xestión da eficiencia enerxética e da sustentabilidade para que a túa empresa sexa eficiente e eficaz.

     Tamén podes chamarnos a 900 420 200

     PREGUNTAS FRECUENTES

     Que é unha auditoría enerxética e como se realiza?

     Unha auditoría enerxética comprende unha análise do rendemento enerxético dunha organización, equipo, sistema(s) ou proceso(s).

     Baséase na medición e observación adecuadas do uso enerxético, da eficiencia enerxética e do consumo. As auditorías enerxéticas planifícanse e realízanse como parte da identificación e priorización das oportunidades para mellorar o rendemento enerxético, reducir o desperdicio de enerxía e obter os beneficios ambientais relacionados.

      

     Os resultados da auditoría inclúen información sobre o consumo e o rendemento enerxético actuais, e ofrecen recomendacións prioritarias para mellorar en termos de rendemento enerxético e beneficios financeiros.

      

     Unha auditoría enerxética pode apoiar unha revisión enerxética e facilitar o seguimento, medición e análise, descrita na norma ISO 50001, ou utilizarse de forma independente.

     Como se leva a cabo un sistema de xestión da enerxía?

     O sistema de xestión da enerxía baséase no marco de mellora continua planificar-facer-verificar-actuar-planificar. Incorpora a xestión da enerxía nas prácticas organizativas existentes. O sistema está implantado a partir dunha auditoría enerxética previa onde obtemos a situación enerxética actual da organización e en base a iso definimos o noso sistema de xestión enerxética.

     Cal é a pegada de carbono e como se obtén o selo ministerial?

     A pegada de carbono dunha organización é a totalidade dos gases de efecto invernadoiro emitidos por efecto directo ou indirecto a través da actividade desenvolvida por dita organización. A pegada de carbono sempre vai acompañada dun plan de redución da pegada de carbono.

      

     A pegada de carbono inscríbese no rexistro nacional de pegada de carbono coa obtención dun selo ministerial que pode ser utilizado como reclamo publicitario, tendo en conta a organización comprometida co medio ambiente. Nesta primeira fase conséguese o selo CÁLCULO e a medida que a organización vai reducindo a súa pegada de carbono polo plan de redución, conseguiranse os selos REDUCIÓN e COMPENSACIÓN.

     MAIL HABLEMOS